Com controlar els subministraments i consums d’aigua i electricitat de forma centralitzada i poder detectar consums inadequats en les instal·lacions dels 35.000 m2 del centre comercial i els serveis comuns dels 48.000m2 totals i l’aparcament?

El segon projecte finalitzat a l’Illa Diagonal, després de la infraestructura de xarxa com vam veure en un article anterior, ha consistit en la instal·lació de 145 comptadors elèctrics i 11 comptadors d’aigua que permeten controlar els consums en temps real mitjançant un programari específic que a més ofereix dades com a tendències de consum, detecció de consums que no haurien de produir-se, desviacions de consum a corregir, i altres dades d’interès. L’objectiu principal d’aquesta eina, més enllà de la informació i el control, és permetre aconseguir un major estalvi i una major eficiència energètica reduint l’impacte mediambiental del conjunt d’edificis que componen Illa Diagonal.

Els més de 130 comptadors elèctrics instal·lats en el pis dotze de l’Illa Diagonal s’interconnecten entre si per després poder transmetre les dades fins a un rack situat en els soterranis dels edificis, també instal·lat per Tesla Industrial. Allí convertim les dades que arriben a senyal de fibra òptica i això ens permet enviar aquest senyal cap a un rack Honeywell que serveix de porta d’accés a qualsevol centre de control amb aquest tipus de connexió. Això serveix a l’usuari de lloc de comandament per controlar tota la informació que els comptadors digitals poden oferir.

Els comptadors del subministrament d’aigua disposen cadascun de connexió individual i un comptador de polsos que controla cada senyal segons el cabal d’aigua. Convertim aquests polsos en dades que podem traslladar després al panell de control centralitzat.

En tots dos casos, la instal·lació ha comptat amb solucions Schneider Electric, companyia de la qual Tesla Industrial és partner EcoXpert, líders mundials en tecnologies i solucions connectades per gestionar l’energia i processar-la de manera segura, fiable, eficient i sostenible.

Aquesta instal·lació ens permet obtenir dades fiables de forma ràpida, accessible i centralitzada tant per establir les quotes de consum com per controlar la despesa total i ser proactius en la presa de decisions sobre aquest tema, decisions que acostin al conjunt d’edificis al seu objectiu d’estalvi i eficiència energètica.