Des del passat dotze de desembre de 2017 està en vigor el Reial decret 513/2017 que modifica la normativa d’instal·lacions contra incendis, prestant especial atenció en els equips d’extinció, les empreses mantenedoras i les inspeccions.

Les empreses que ja es dediquessin a aquesta activitat han d’adaptar-se a les noves normatives en el termini d’un any. Existeixen múltiples requisits legals i nous detalls perquè una empresa pugui operar en l’àmbit de la protecció contra incendis, però destacarem aquí quatre.

  • Disposar de personal qualificat contractat segons l’establert per la normativa. En l’ANNEX III es defineix com s’acredita la capacitació d’un operari, que, juntament amb un Enginyer Industrial, són els requisits mínims de qualsevol empresa tant com a instal·ladora com mantenedora.
  • Tenir un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada que inclogui específicament aquest tipus d’activitat.
  • Tenir subscrit un segur de responsabilitat civil per una quantia mínima de 800000€ que cobreixi els riscos de les actuacions necessàries .
  • Ser responsable en la detecció proactiva de possibles defectes en la instal·lació, ja sigui des del disseny, execució com a manteniment, informant als responsables de la instal·lació abans de l’execució amb un informe tècnic.

Existeixen multitud més de detalls, obligacions i protocols en la nova normativa de protecció contra incendis, però aquests quatre punts són essencials, i hauries de comprovar-los abans de contractar a la teva empresa instal·ladora.

Per descomptat, Tesla Industrial compleix rigorosament tota la normativa expressada en el decret 513/2017 i així ho certifica la normativa ISO 9001:2008 expedida per IQNet. No confïis en qualsevol per a la instal·lació de mesures de protecció contra incendi, ajustar-se a la normativa vigent és essencial i redueix riscos que són innecessaris.